O nás

Pohyb je základním znakem života; co se hýbe, žije!

Nejenže je zdravý pohyb nejlepší prevencí poruch příjmů potravy, oslabení respiračního nebo kardiovaskulárního systému a vadného držení těla, ale především nám umožňuje odreagovat se od našich problémů a zapomenout na nepříjemné události každodenního života. U dětí může mít sport pozitivní vliv i na rozvoj kognitivních schopností, rychlost začlenění do kolektivu a zvládání školních povinností. Každý sportovní úspěch přináší dítěti radost, naplňuje ho pocity uspokojení a posiluje jeho uvědomění si vlastní hodnoty. V neposlední řadě mu pak také sportovní úspěchy a nadání přináší zviditelnění mezi spolužáky a v rodině.

Proto v našem spolku vedeme děti k tomu, aby si již od nejútlejšího věku utvářely zdravé pohybové základy, a zároveň nenásilnou formou dětem během výuky pomáháme modelovat základy pro správnou životosprávu. Navíc v rámci tréninků a doprovodných akcí učíme děti nastavovat si vlastní cíle a dosahovat jich, respektovat autority a současně však i se se vůči nim vymezit a určit si tak vlastní cestu životem.  Děti navíc během tréninků, doplňkových akcí a seminářů navazují nová přátelství a utváří si tak pocit sdílené komunity a v jejím rámci silných vazeb.

Co si Vaše dítě z tréninků odnese?

Naučí se řešit problémy se svými vrstevníky (např. problém šikany), ale i vážnější typy ohrožení ze strany dospělých.

Bude připravené na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a prevenci.

Zvýší si fyzickou zdatnost, ohebnost a zároveň přitom zažije spoustu zábavy.

Zvedne se mu sebevědomí v návaznosti na viditelné úspěchy a pokroky během každého tréninku.